Rejestracja uczestnictwa

1 Etap Rejestracja Uczestnika [ formularz poniżej  ↓  (dostępny tylko po wylogowaniu  → ] [zakończono]
2 Etap Rejestracja Referatu [zakończono]
3 Etap Rejestracja Opłaty  [zakończono]

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy  wykonać rejestrację Uczestnika (1 Etap) [↓], a  w przypadku uczestnictwa z referatem również rejestrację  Referatu (2 Etap).
Ponieważ w Konferencji może uczestniczyć Uczestnik bez referatu, więc  Etapy rozdzielono i można je wykonać w różnym czasie, ale zakończenie obu etapów ustalono na ten sam dzień [ → ]
E-mail służy do potwierdzenia rejestracji. Na ten adres zostanie przesłane hasło, służące do zalogowania. Dwukrotnie sprawdź  poprawność adresu.
Uczestnik jest dowolnie wpisaną przez Ciebie krótką nazwą (Login), przy czym nie może zwierać polskich liter. Należy ją zapamiętać w celu zalogowania na portal.
Zakończenie rejestracji uczestnictwa nastąpi w Etapie 3 , czyli po dokonaniu opłaty .

Opłata jest warunkiem koniecznym do opublikowania streszczenia referatu w materiałach konferencyjnych
oraz uczestnictwa  na konferencji

_____________________________________________________________________________________________________

Rejestracja nowego Uczestnika

Uczestnik *
 
Tytuł:
Imię:*
Nazwisko:*
Email:*
Uczelnia:
Inna organizacja, adres:
Katedra - Oddział:
Referat ?:*
Telefon:*
 
    
  * Pole wymagane